Постановка задачі. Визначити об’єм суміші в трубопроводі при послідовному перекачуванні літьного (VЛ) і зимового (VЗ) дизельного пального realref.ru

Постановка задачі. Визначити об’єм суміші в трубопроводі при послідовному перекачуванні літьного (VЛ) і зимового (VЗ) дизельного пального


izomorfizm-grafov.html
izomorfizm-grupp.html
izomorfizm-i-gomomorfizm.html
izomorfizm-konechnomernih-prostranstv-i-sistemi-vektorov.html

Визначити об’єм суміші в трубопроводі при послідовному перекачуванні літьного (VЛ) і зимового (VЗ) дизельного пального. Швидкість руху суміші W змінюється з постійним кроком. Знайти середнє значення швидкості руху суміші W, а також середнє значення H. Для знаходження коефіцієнта корисної дії використати процедуру з параметрами. Побудувати графік залежності від потужності. Визначивши максимальне , знайти робочу точку насоса. Таблицю з результатами розрахунку вивести у файл.


Таблиця 6.18- Вхідні дані

Параметри Варіант
Довжина трубопроводуL, км
, кВт 1,5 1,2 1,4 1,5 1,7 1,3 1,5
, кг/м3 0.9 0.85 0.95 0.92 0.89 0.91 0.94
Внутрішній діаметрD, мм
Швидкість руху сумішіWр, м/с 0,9 1,0 1,1 1,2 1,15 1,5 1,8
Швидкість руху сумішіWк , м/с 1,5 1,8 1,6 1,9 1,75 2,1 2,8
Кількість інтервалів
ДП літнє VЛ 4,5 5,1 5,2 4,9 8,2 12,5
ДП зимове VЗ 2,4 2,1 1,9 2,03 7,5
Напір, що створюєстанція HНС , м
Подача насосаQнс , м3/год
Загальні втрати напоруНзаг , м
Витрати рідини втрубопроводі Q м3/год


Задача №6.11 Тема: Дослідження зміни температури по довжині трубопроводу, по якому перекачується нафта з підігрівом