НАПРЯМКИ САМОАНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕКТОРА realref.ru

НАПРЯМКИ САМОАНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕКТОРА


pereyaslavska-rada-ta-bereznev-statt-1654-r-h-ocnka-v-storograf.html
pereyaslavska-rada-ta-ukladennya-bereznevih-statej-1-stranica.html
pereyaslavska-rada-ta-ukladennya-bereznevih-statej-2-stranica.html
pereyaslavska-rada-ta-ukladennya-bereznevih-statej-3-stranica.html


Якість Ефективність Управління Іміджеві Загальні

підготовчого педагогічної пізнавальною характеристики результати

етапу комунікації діяльністю лектора

під час лекції слухачів

(курсантів,

студентів)

ЗМІСТ

1. Лекції: поняття, функції, принципи
2. Види лекцій
3. Методика підготовки лекції
4. Методика проведення лекції
5. Методика самоаналізу лекції
6. Література
7. Додатки


[1] Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. - М., 2001. - С.102.

[2] Бадмаев В.Ц. Вказана робота. - С.102.

[3] Там же.

[4] Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. - М., 1998. - С.95.

[5] Зарецкая Е.Н. Деловое общение: Учебник: В 2 т. - Т.1. - М., 2002. - С.330.