Фінансові посередники в системі корпоративного управління realref.ru

Фінансові посередники в системі корпоративного управління


problemi-organizacii-sluzhbi-logistiki-na-predpriyatii.html
problemi-organizacii-socialnoj-raboti-s-razlichnimi-gruppami-migrantov.html
problemi-organzacjno-strukturi-kolektivu-yakij-zabezpechu-dokumentuvannya.html
problemi-organzac-dokumentuvannya.html

З метою здійснення державного контролю національною комісією з цінних паперів та фондового ринку призначаються державні представники на фондових біржах.

У корпоративному управлінні рухом акцій його суб'єктів насамперед хвилює надійність паперів і підтримка їх належної ліквідності. Тому значна частина менеджерів звертається за допомогою до фахівців фондових бірж.

Рух акціонерного фіктивного капіталу здійснюється не тільки на фондових біржах. Значна частина акцій купується на позабіржових фондових ринках. Такі ринки в економічній літературі отримали назву «дилерські», «паралельні», «вуличні». На таких ринках здійснюється первинне розміщення акцій, у тому числі підприємств, що приватизуються. Як правило, ринки позабіржової торгівлі створюються і функціонують у системі «прибіржової» торгівлі, і розвиток їх технічної бази надає їм рис організованої фондової торгівлі.

В Україні створена Асоціація «Позабіржова фондова торговельна система» (ПФТС). ПФТС розроблена і діє як багатофункціональна система для забезпечення діяльності брокерів і дилерів з розміщення фінансових інструментів. Вона має певну матеріально-технічну базу, яка об'єднує офіси фінансових посередників – учасників Системи. Асоціацію утворюють фінансові посередники, які мають права на здійснення всіх видів діяльності з випуску і обігу цінних паперів, сплачують вступні і поточні членські внески.

Завдання ПФТС:

- торгівля акціями в режимі реального часу (виставляти котирування, отримувати оперативну інформацію про стан ринку, укладати угоди);

- здійснення обміну повідомленнями на дисплеях;

- надання режиму перегляду стану фондового ринку зацікавленим сторонам.

Фінансові посередники – компанії, які надають своїм клієнтам послуги в галузі інвестування; інститути, які організують безпосереднє регулювання попиту та пропозиції на фінансові ресурси в економіці, основні суб'єкти ринку капіталів.

Функції фінансових посередників:

- економія на деяких операціях внаслідок спеціалізації;

- залучення вільних інвестиційних ресурсів і спрямування їх у корпоративний сектор;

- вплив на структурну перебудову і динаміку руху економічних процесів;

- зниження рівня ризиків при інвестиційній діяльності;

- надання консультацій стосовно корпоративного управління.

Види фінансового посередництва: фінансові брокери; торговці цінними паперами (дилери); інвестиційні фонди; інвестиційні компанії; довірчі товариства.

Діяльність фінансових посередників може здійснюватися у формах:

1. Діяльність з випуску цінних паперів – виконання за дорученням, від імені емітента та за його рахунок обов'язків щодо організації підписки на цінні папери або їх реалізацію іншим способом.

2. Комісійна діяльність– купівля-продаж цінних паперів, що здійснюється торгівцем цінними паперами від свого імені, за дорученням і за рахунок іншої особи.

3. Комерційна діяльність– купівля-продаж цінних паперів від свого імені та за свій рахунок.